232def

در یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی دوران معاصر سینما قسمت چهارم سری فیلم های «ژوراسیک» که «دنیای ژوراسیک» نامگذاری شده است، با فروشی خیره کننده و 6/204 میلیون دلاری دومین شروع فروش برتر تاریخ سینما در منطقه آمریکای شمالی را به ثبت رساند.

فقط قسمت اول فیلم کمیک استریپی «انتقامجویان» که در سال 2012 اکران شد، آغاز اکرانی بهتر از فیلم جدید ژوراسیکی داشته است. آن فیلم کارش را با 4/207 میلیون دلار سودسازی در گیشهها شروع کرده بود و این نشان میدهد عقب ماندگی «دنیای ژوراسیک» با انبوهی از دایناسورهای دوران ماقبل تاریخش و هجوم آنها به تمدن از «Avengers» فقط به 84/2 میلیون دلار میرسیده است. دومین رکورد شروع فروش برتر تمامی دورانها 27/191 میلیون دلاری بود که قسمت دوم «انتقامجویان» طی سال جاری در بدو اکرانش به ثبت رسانده بود و حالا توسط دایناسورهای بیرحم ژوراسیک پشت سر گذاشته شده است.

بهترین برای یونیورسال

Jurassic World طبعا رکورد شروع فروش در ماه ژوئن را هم شکست که پیشتر در اختیار فیلم سوپرمنی «مرد آهنین» محصول 2013 بود. شروع اکران نسخه جدید «دنیای ژوراسیک 75 درصد بهتر از آغاز پخش 6/116 میلیون دلاری Man of Steel در دو سال پیش به شمار میآید. اضافه بر اینها «ژوراسیک 4» تبدیل به بهترین شروع فروش برای یک فیلم متعلق به شرکت یونیور سال هم شد و رکورددار قبلی 19/147 میلیون دلاری بود که «خشمگین 7» در سال جاری در بدو اکرانش در آمریکا و کانادا به ثبت رسانده بود. البته رکورد شکنیهای عظیم فیلمهای ژوراسیک امری بیسابقه نیست زیرا ژوراسیکهای یک و دو که بر خلاف ژوراسیک فعلی کار استیون اسپیلبرگ معروف بود، در هفتههای نخست اکرانشان رکورد بهترین شروع اکران را در تاریخ آمریکای شمالی شکسته بودند و تاریخ اکران آنها سالهای 1993 و 97 بود.

سن اندریاس نیز همچنان می فروشد

سن اندریاس دیگر صدرنشین هفته های اخیر سینماهای آمریکای شمالی این بار با 11 میلیون دلار فروش سوم شد. این فیلم با تم فاجعهای خود (وقوع یک زلزله بزرگ در شهر لس انجلس آمریکا) و مجهز به حضور دوواین جانسون در رل اصلی نسبت به هفته پیش 57 درصد تنزل در فروش داشت و به طور آشکار ضربه سنگینی را از «ژوراسیک» جدید دریافت کرد ولی بعد از 18 روز نمایش در آمریکا و کانادا 3/119 میلیون فروش کرده است و این صرفنظر از سودسازی وسیع آن در سایر کشورها است.