+ می دونی وقتی آزاد بشم کجا میرم ؟
- کجا ؟
+ زیواتنو ... توو مکزیکه !
یه جای کوچیک توو اقیانوس ِ آرام ...
می دونی مکزیکیا راجع به این اقیانوس چی میگن ؟
میگن هیچ خاطره ای نداره ...
دلم می خواد بقیه ی عمرمُ اونجا بگذرونم ...
یه جای گرم که هیچ خاطره ای در اون نباشه ...
رستگاری در شاوشنگ-فرانک دارابونت