پس از فروش فوق‌العادهٔ قسمت هفتم سری فیلم‌های سریع و خشن، کمپانی یونیور سال به سرعت برای ساخت قسمت بعدی دست‌به‌کار شده است. حال وین دیزل با انتشار عکسی، ساخت این فیلم را تأیید کرده است و اعلام کرده که واقعی قسمت هشتم در نیویورک اتفاق خواهد افتاد.

333

پس از پایان سریع و خشن هفت که به خاطر مرگ ناگهانی پاول واکر، نویسندگان فیلم مجبور شدند تا داستان را به گونهٔ دیگر به پایان برسانند، حال گویا قرار است از این پس خود دیزل ستارهٔ اصلی فیلم باشد و البته گویا قرار است که حال شخصیت برایان اوکانر از داستان خارج‌شده است و دیگر این شخصیت در داستان وجود ندارد که نقش فرد نظامی گروه را داشته باشد، شخصیت هابز با بازی دواین جانسون نقش بسیار پررنگ‌تری در فیلم‌های بعدی این سری ایفا کند. شایعات حاکی از آن است که در این قسمت، قهرمانان داستان، به همکاری خود با گروه جاسوسی قسمت هفتم به رهبری کرت راسل، ادامه خواهند داد و در این میان درگیر حوادث جدیدی می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد که اوا مندس، که در قسمت دوم این فیلم حضور داشت، قرار است بار دیگر به تیم بازیگری این فیلم اضافه شود. سریع و خشن ۸ قرار است ۱۴ آوریل ۲۰۱۷ اکران شود و هنوز مشخص نیست که جیمز وان بار دیگر کارگردان فیلم خواهد بود یا خیر.