Chris-Pine-Star-Trek-Into-Darkness

طرفداران روز به روز از جزئیات بیشتری در رابطه با Batman v Superman و برنامه های DC برای دنیای سینماتیکش با خبر می شوند. فیلم مستقل شخصیت Wonder Woman نیز با تغییرات بزرگی (از جمله جدا شدن کارگردان آن میشل مک لارن) همراه بوده و حال شایعاتی مبنی بر بازیگری Chris Pine در نقش Steve Trevor به وجود آمده است. این هم می تواند خبری خوب و هم خبری بد باشد؛ چرا که دیگر نمی توانیم وی را در نقش Green Lantern ببینیم. در ماه های آینده، مشخصا این ابهامات برطرف شده و بازیگران نهایی مشخص می شوند.